Now your Business is Complete

קורסים והדרכות

בואו ללמוד במרכז ההדרכות של חברת קומפליט

חברת קומפליט הדריכה מאות עובדים ב20 שנות פעילותה,
אנו מכשירים משתמשים יחידים וארגונים לשימוש במערכת ה-ERP של Sap Business One המערכת המובילה בעולם לעסקים קטנים ובינוניים.
את כל הידע שהמיישמים שלנו צברו במהלך השנים איגדנו למספר הדרכות בהן הלימודים מותאמים לצרכים העכשוויים של הארגונים.
אנו מפרידים בין הדרכות לעובדים לבין הדרכות למיישמים.

הקורסים מתקיימים באונליין (זום/טימס), באתר הלקוח או במשרדי קומפליט באור יהודה.

הדרכות וקורסים קרובים:

הדרכות רבעון 1 לשנת 2024

1.  דיווחים לרשויות  – 28/01/24 יום א' בשעה 11:00 – 10:00
מבנה דוח מע"מ + דיווח מפורט 874
תהליך סגירת מע"מ יעיל ומהיר
דוח ניכוי במקור מספקים  856
דוח מקדמות על המחזור

2.  כלים לעבודה קלה ויעילה בהנהלת חשבונות – 30/01/24 יום ג' 11:30 – 10:00

תנועות חוזרות – שימוש בתבניות תנועות חוזרות אוטומטיות לחסכון בזמן עבודה
דוח כרטסת – איתור תנועות, סיכומים ומיונים
תבנית תנועה – יצירת תבניות קבועות לתנועות יומן בעלות מבנה חוזר
פריסת הוצאות והכנסות מראש באופן אוטומטי
ייבוא תנועות יומן מאקסל

3.  מעקב אחר לקוחות חייבים  –  04/02/24 יום א'  11:00 – 10:00

שימוש יעיל ואפקטיבי בדוח גיול חובות לקוחות
שימוש בדוח חריגים לאיתור מסמכים שלא חויבו / שולמו
ניהול גבייה באמצעות כלי CRM קיימים של SAP

4.  תשלומי ספקים באופן אוטומטי – 06/02/24 יום ג' 11:00 – 10:00   

אשף תשלומים – סגירת חשבוניות ספק באופן אוטומטי תוך יצירה אוטומטית של תשלומים לספקים
תהליך תשלומים במס"ב

5.  כלים למנהלי מערכת – 11/02/24 יום א' 11:00 – 10:00

הגדרות מסמכים ברמת חברה לניהול רוחבי
העדפות להדפסה ברמת חברה לניהול רוחבי
ניהול הרשאות משתמשים
ניהול משתמשים, כולל ניהול ברירות מחדל של המשתמשים
אבטחה – ניהול סיסמאות בהתאם לרמת האבטחה הרצויה של החברה
רשיון – ניהול רשיונות SBO למשתמשים, כולל הקצאה למשתמשים חדשים והעברה בין משתמשים
ניהול יישומים נוספים – ניהול האדאונים ברמת חברה וברמת משתמש

6.  בניית שאילתות משתמש – 13/02/24 יום ה' 11:30 – 10:00

היכרות עם כלי מחולל השאילתות ב- SAP
הכרת מבנה טבלאות ה- SAP
הכרת מבנה שאילתא ואופן כתיבתה באמצעות מנהל השאילתות
בניית שאילתות משתמש, כולל בחירת תנאים וקביעת פרמטרים לבחירה לחיתוך תוצאות השאילתא
שמירת השאילתא וניהול קטגוריות לשמירה

7.  ניהול עריכות הדפסה בפורמט PDL ת. 18/02/24  יום א' 11:00 – 10:00

הוספת שדות לעריכת ההדפסה, הוספת לוגו, הוספת טקסט קבוע, שינויים בעיצוב

8.  ניהול הזדמנויות מכירה והרכש בחברה – 20/02/24  יום ג' 11:00 – 10:00

ניהול תהליכי המכירה והרכש על גבי מודול הזדמנויות ב- SAP
ניהול הפוטנציאל הכספי של ההזדמנות, כולל התקדמות לפי שלבים מוגדרים
שילוב מסמכי מכירה וקניה בהזדמנות
היכרות עם דוחות ניתוח ההזדמנויות המובנים ב- SAP
עבודה עם כרטיס ליד מול כרטיס לקוח
שימוש בחלון פעילויות וקריאות שירות

9.  דגשים לעבודה עם רשות המיסים – 25/02/24 יום א' 11:00 – 10:00

תיאור הדרישה החדשה של רשות המיסים
אופן הרשמה של בית עסק לשירות קבלת מספר הקצאה
אופן הפנייה לרשות המיסים לצורך קבלת מספר הקצאה
אופן מימוש הדרישה

הדרכות רבעון לשנת 2023

1. דיווחים לרשויות – 14/11 יום ג' בשעה 11:00 – 10:00
מבנה דוח מע"מ + דיווח מפורט 874
תהליך סגירת מע"מ יעיל ומהיר
דוח ניכוי במקור מספקים 856
דוח מקדמות על המחזור

2. כלים לעבודה קלה ויעילה בהנהלת חשבונות – 16/11 יום ה' 11:30 – 10:00

תנועות חוזרות – שימוש בתבניות תנועות חוזרות אוטומטיות לחסכון בזמן עבודה
דוח כרטסת – איתור תנועות, סיכומים ומיונים
תבנית תנועה – יצירת תבניות קבועות לתנועות יומן בעלות מבנה חוזר
פריסת הוצאות והכנסות מראש באופן אוטומטי
ייבוא תנועות יומן מאקסל

3. מעקב אחר לקוחות חייבים – 21/11 יום ג' 11:00 – 10:00
שימוש יעיל ואפקטיבי בדוח גיול חובות לקוחות
שימוש בדוח חריגים לאיתור מסמכים שלא חויבו / שולמו
ניהול גבייה באמצעות כלי CRM קיימים של SAP

4. תשלומי ספקים באופן אוטומטי – 23/11 יום ה' 11:00 – 10:00

אשף תשלומים – סגירת חשבוניות ספק באופן אוטומטי תוך יצירה אוטומטית של תשלומים לספקים
תהליך תשלומים במס"ב

5. תשלומי לקוחות – 28/11 יום ג' 11:00 – 10:00

הפקדות שיקים – שיקים מזומנים ודחויים
קופת שיקים – שמירת המידע של כל השיקים שהתקבלו בחברה.
הגדרת כרטיסי אשראי – להפקת קבלות בכרטיסי אשראי

6. סגירה ופתיחת שנת כספים במערכת הסאפ – 30/11 יום ה' 11:00 – 10:00

פתיחת תקופה פיננסית חדשה
הגדרת ספרורי מסמכים חדשים
סגירת תקופה
דגשים לעבודה במערכת רב שנתית

7. ניהול מחירונים בסאפ – 05/12 יום ג' 11:00 – 10:00

ניהול מחירונים
ניהול הנחות במחירונים (לפי קבוצה, כמות, תקופה)
מחירים מיוחדים לכרטיסים
אשף עדכון מחירים

8. ספירת מלאי בסאפ – 07/12 יום ה' 11:00 – 10:00

ביצוע ספירת מלאי
תנועת מלאי
יתרת פתיחה של מלאי
ייבוא ספירת מלאי מאקסל

9. פתרונות מתקדמים לניהול תקציב – 10/12 יום א' 11:00 – 10:00

ניהול תקציב רכש – ניהול ומעקב אחר הוצאות החברה,
בקרה תקציבית חכמה על תהליך הרכש, ניהול תקציב פרוייקטלי

10. סגירה ופתיחת שנת כספים במערכת הסאפ – 17/12 יום א' 11:00 – 10:00

פתיחת תקופה פיננסית חדשה
הגדרת ספרורי מסמכים חדשים
סגירת תקופה
דגשים לעבודה במערכת רב שנתית

11. חישוב שווי מלאי בסאפ – 19/12 יום ג' 11:00 – 10:00

הסבר עיוני על מודל הממוצע ו FIFO
כיצד לעבוד עם דוח שווי מלאי של SAP
יכולות מתקדמות בחישוב שווי מלאי מבית קומפליט

12. דגשים לעבודה עם רשות המיסים – 21/12 יום ה' 11:00 – 10:00

תיאור הדרישה החדשה של רשות המיסים
אופן הרשמה של בית עסק לשירות קבלת מספר הקצאה
אופן הפנייה לרשות המיסים לצורך קבלת מספר הקצאה
אופן מימוש הדרישה

1.  חישוב שווי מלאי ב-SAP – יום א' 03/09/23, 10:00-11:00

•   הסבר עיוני על מודל הממוצע ו FIFO
•   כיצד לעבוד עם דוח שווי מלאי של SAP
•   יכולות מתקדמות בחישוב שווי מלאי מבית קומפליט

 קהל יעד: אנשי כספים, רכש, מנהלי מחסנים, הנהלה

2.  כלים למנהלי מערכת SBO – יום ג' 05/09/23, 10:00-11:00 

•   הגדרות מסמכים ברמת חברה לניהול רוחבי
•   העדפות להדפסה ברמת חברה לניהול רוחבי
•   ניהול הרשאות משתמשים
•   ניהול משתמשים, כולל ניהול ברירות מחדל של המשתמשים
•   אבטחה – ניהול סיסמאות בהתאם לרמת האבטחה הרצויה של החברה
•   רישיון – ניהול רישיונות SBO למשתמשים, כולל הקצאה למשתמשים חדשים והעברה בין משתמשים
•   ניהול יישומים נוספים – ניהול האדאונים ברמת חברה וברמת משתמש

קהל יעד: מנהלי מערכת ואדמיניסטרטורים

3.  בניית שאילתות משתמש ב-SAP – יום ה' 07/09/23, 10:00-11:30

•   היכרות עם כלי מחולל השאילתות ב-SAP
•   הכרת מבנה טבלאות ה-SAP
•   הכרת מבנה שאילתא ואופן כתיבתה באמצעות מנהל השאילתות
•   בניית שאילתות משתמש, כולל בחירת תנאים וקביעת פרמטרים לבחירה לחיתוך תוצאות השאילתא
•   שמירת השאילתא וניהול קטגוריות לשמירה

קהל יעד: מנהלי מערכת, משתמשי מפתח במערכת

4.  ניתוח כרטיס לקוח/מספר ועבודה עם הסכמי מסגרת – יום א' 10/09/23, 10:00-11:00  

•   היכרות עם חלון ניהול כרטיסים
•   מחירון, תנאי תשלום, שיוך לחשבון מעקב
•   הצגת וניתוח יתרת חשבון, הצגת הזדמנויות, תעודות משלוח, הזדמנויות, מקדמות ושיקים מתוך כרטיס הלקוח
•   ניהול הסכם מסגרת, לפי פריטים או סכום

קהל יעד: אנשי מכירות, רכש, כספים

5.  ניהול הזדמנויות מכירה והרכש בחברה – יום ג' 12/09/23, 10:00-11:00  

•   ניהול תהליכי המכירה והרכש על גבי מודול הזדמנויות ב-SAP
•   ניהול הפוטנציאל הכספי של ההזדמנות, כולל התקדמות לפי שלבים מוגדרים
•   שילוב מסמכי מכירה וקניה בהזדמנות
•   היכרות עם דוחות ניתוח ההזדמנויות המובנים ב-SAP
•   עבודה עם כרטיס ליד מול כרטיס לקוח
•   שימוש בחלון פעילויות וקריאות שירות

קהל יעד: אנשי מכירות, רכש, כספים

6. סקירת החידושים בגרסאות ב-SAP – יום ה' 14/09/23, 10:00-11:00  

•   מעבר על החידושים והשינויים העיקריים שחלו בגירסאות SAP האחרונות
•   מעבר על החידושים והשינויים העיקריים בגירסאות SAP העתידיות הקרובות

קהל יעד: כלל המשתמשים

7.  דיווחים לרשויות – יום ג' 19/09/23, 10:00-11:00 

•   מבנה דוח מע"מ + דיווח מפורט 874
•   תהליך סגירת מע"מ יעיל ומהיר
•   דוח ניכוי במקור מספקים 856
•   דוח מקדמות על המחזור

קהל יעד: אנשי כספים

8.  כלים לעבודה קלה ויעילה בהנהלת חשבונות – יום ה' 21/09/23, 10:00-12:00

•   תנועות חוזרות – שימוש בתבניות תנועות חוזרות אוטומטיות לחסכון בזמן עבודה
•   דוח כרטסת – איתור תנועות, סיכומים ומיונים
•   תבנית תנועה – יצירת תבניות קבועות לתנועות יומן בעלות מבנה חוזר
•   פריסת הוצאות והכנסות מראש באופן אוטומטי
•   ייבוא תנועות יומן מאקסל

קהל יעד: אנשי כספים

9.  מעקב אחר לקוחות חייבים – יום ג' 26/09/23, 10:00-11:00

•   שימוש יעיל ואפקטיבי בדוח גיול חובות לקוחות
•   שימוש בדוח חריגים לאיתור מסמכים שלא חויבו / שולמו
•   ניהול גבייה באמצעות כלי CRM קיימים של SAP

קהל יעד: אנשי כספים, אנשי מכירות

10.  תשלומי ספקים באופן אוטומטי – יום ה' 28/09/23, 10:00-11:00

•   אשף תשלומים – סגירת חשבוניות ספק באופן אוטומטי תוך יצירה אוטומטית של תשלומים לספקים
•   תהליך תשלומים במס"ב

קהל יעד: אנשי כספים, רכש

נושא
פירוט 
משך בשעות
תאריך
דיווחים לרשויותמבנה דוח מע"מ + דיווח מפורט 874129/05/2023
 תהליך סגירת מע"מ יעיל ומהיר
 דוח ניכוי במקור מספקים  856
 דוח מקדמות על המחזור
    
כלים לעבודה קלה ויעילה בהנהלת חשבונותתנועות חוזרות – שימוש בתבניות תנועות חוזרות אוטומטיות לחסכון בזמן עבודה 231/05/2023
 דוח כרטסת – איתור תנועות, סיכומים ומיונים 
 תבנית תנועה – יצירת תבניות קבועות לתנועות יומן בעלות מבנה חוזר
 פריסת הוצאות והכנסות מראש באופן אוטומטי 
 ייבוא תנועות יומן מאקסל
    
מעקב אחר לקוחות חייביםשימוש יעיל ואפקטיבי בדוח גיול חובות לקוחות105/06/2023
 שימוש בדוח חריגים לאיתור מסמכים שלא חויבו / שולמו
 ניהול גבייה באמצעות כלי CRM קיימים של SAP 
    
ניהול חשבונאי של תהליך יבוא שימוש יעיל במודול תיקי יבוא של SAP 107/06/2023
 עבודה מול עמיל מכס 
 פתרונות מתקדמים לניהול יבוא
    
ניהול מרכזי רווח ותקציבתמחיר – ניתוח הכנסות והוצאות וניהול מרכזי רווח ועלות באמצעות כלים מובנים של SAP 1.511/06/2023
 שימוש בפרויקט פיננסי 
 ניהול תקציב רכש –  ניהול ומעקב אחר הוצאות החברה, בקרה תקציבית חכמה על תהליך הרכש, ניהול תקציב פרוייקטלי
    
תשלומי ספקים באופן אוטומטיאשף תשלומים – סגירת חשבוניות ספק באופן אוטומטי תוך יצירה אוטומטית של תשלומים לספקים112/06/2023
 תהליך תשלומים במס"ב
    
תשלומי לקוחותהפקדות שיקים – שיקים מזומנים ודחויים114/06/2023
 קופת שיקים – שמירת המידע של כל השיקים שהתקבלו בחברה.
 הגדרת כרטיסי אשראי – להפקת קבלות בכרטיסי אשראי

Let’s Collaborate

We’d love to hear from you

מעוניינים לדבר עם מחלקת השיווק והמכירות?
נשמח לעזור לכם, אנא מלאו פרטים וניצור איתכם קשר בהקדם.
לפניות טכניות – מרכז תמיכה

דילוג לתוכן