Now your Business is Complete

ממשק בנק לאומי

העברות כספים ישירות ממערכת SAP Business One

לקוחות בנק לאומי? שירות חדש וייחודי לקומפליט ובנק לאומי יאפשר לעבוד בתוך מערכת ה-SBO שלכם ולשדר לבנק את ההעברות (ש"ח ומט"ח) ישירות מהמערכת, תוך קבלת חיוויים וסטטוס העברות.
בנוסף, תוכלו לקבל דפי חשבון לצורך התאמות בנקים ישירות לתוך המערכת, מבלי להוריד אותם באופן יזום.

יתרונות השירות:
  • שידור תשלומים במט"ח ובשקלים ישירות ממערכת ה-SBO אל בנק לאומי, כתשלום בודד או מקבץ תשלומים.
  • קליטת דפי עובר ושב מבנק לאומי ישירות לתוך מערכת ה-SBO
  • ממשק ישיר למערכות הלקוח
  • ייעול וקיצור תהליכי עבודה

צילומי מסך

לפרטים נוספים:

Let’s Collaborate

We’d love to hear from you

מעוניינים לדבר עם מחלקת השיווק והמכירות?
נשמח לעזור לכם, אנא מלאו פרטים וניצור איתכם קשר בהקדם.
לפניות טכניות – מרכז תמיכה

דילוג לתוכן