Now your Business is Complete

מודול הסכמים

פתרון ההסכמים של Complete

מאפשר לנהל, להגדיר, להפריש ולזכות בגין הסכמים עסקיים מול לקוחות וספקים.
  • הגדרת הסכמים מול לקוחות וספקים דרך ממשק משתמש יחיד
  • הגדרת הסכם בהיררכיות לקוח שונות כגון רשת, תת רשת, קבוצת לקוח, לקוח פרטני וכדומה
  • הגדרת הסכם בהיררכיות פריט שונות כגון קבוצת פריט, תת קבוצה, פריט פרטני וכדומה
  • הגדרת תוקף להסכמים והסכמים מחזוריים (חודש, רבעון, שנה)
  • הגדרת הסכמים ע"פ מדרגות מכירה (ואחוז / סכום לזיכוי עבור כל מדרגה)
  • ניתוח תוצאות ע"פ הסכמים והפרשת סכומים לזיכוי עתידי בגין הסכמים
  • יצירת זיכויים אוטומטית בגין הסכמים (לקוחות בלבד)
  • ניהול מרכזי, ממוחשב של כל ההסכמים שנקבעו מול לקוחות וספקים
  • חישוב מדויק ומתועד ע"פ ניתוח מכירות / קניות בפועל
  • התאמה בין הפרשה בגין הסכמים וזיכוי בפועל בתום ההסכם

בנוסף, כוללת המערכת מוצרים משלימים נוספים בהם: מס"ב ספקים, מערכת EDI, קליטת שערי מט"ח, תיק יבוא, ומודול ממ"ן (תיאור המוצרים הללו מופיע בנפרד בדף המוצרים באתר).

Let’s Collaborate

We’d love to hear from you

מעוניינים לדבר עם מחלקת השיווק והמכירות?
נשמח לעזור לכם, אנא מלאו פרטים וניצור איתכם קשר בהקדם.
לפניות טכניות – מרכז תמיכה

דילוג לתוכן