Now your Business is Complete

Import portfolio management


בחברות העוסקות ביבוא מוצרים וחומרי גלם, קיימת חשיבות רבה לניהול היבוא, לרבות לחישוב עלות הפריט בפועל – עלות המשקפת את סך עלויות היבוא הנלוות, הן הישירות והן העקיפות.

 • מלאי במעבר – ריכוז נתוני תיק היבוא לפני קבלת המוצרים למחסן.
 • הנהלת חשבונות – הפקת תנועות יומן ישירות מתיק היבוא.
 • שווי מלאי – העמסת עלויות על פריטים בתיק יבוא וחישוב מחיר ממוצע נע לתנועות מלאי של פריטים שמקורן בתיק היבוא
 •  
 • תשתית נתונים מורחבת הכוללת הגדרת סעיפי העמסה לתיק יבוא.
 • ניהול מלאי פריטים במעבר – בתהליך זה מתעד המשתמש מהם הפריטים בדרך שנשלחו מהספק בגין כל הזמנת רכש. נתונים אילו נשמרים במערכת כטיוטא, טרם כניסתם של הפריטים בתעודת משלוח למלאי וטרם הקמת התיק בפועל.
 • ניהול כניסות למלאי – תהליך זה כולל קליטת סחורה למלאי בתעודת משלוח רכש.
 • ניהול תיק יבוא – לאחר קליטת הסחורה למלאי, המשתמש מושך את תעודות המשלוח לתיק היבוא ומייצר מהן תנועות יומן אוטומטיות הנרשמות בספרים. בנוסף, מתבצע גם תהליך חישוב העמסת הוצאות על מחיר הפריט, לפי שיטות העמסה שונות.
 • חישוב מחיר ממוצע נע – המערכת מנהלת מחיר ממוצע נע (ממ”ן) לכל תנועת מלאי אשר מקורה בתיק היבוא. יכולת זו מאפשרת הצגת דוח רווחיות הן ברמת פריט והן ברמת תנועת המכירה.
 •  
 • פתרון ניהול ייחודי ב SAP Business One המאפשר לתמחר עלויות ריאליות של פריטים מיובאים.

Let’s Collaborate

We’d love to hear from you

מעוניינים לדבר עם מחלקת השיווק והמכירות?
נשמח לעזור לכם, אנא מלאו פרטים וניצור איתכם קשר בהקדם.
לפניות טכניות – מרכז תמיכה

Skip to content