Now your Business is Complete

Checkit

מחולל חוקים עסקיים

פתרון ורטיקלי לארגונים רב חברתיים

פתרון רב חברתי המאפשר ניהול תשתית נתונים מרכזית והפצה חכמה של הנתונים לחברות על פי הגדרת המשתמש. בנוסף, מאפשר הפתרון, יצירה אוטומטית של תנועות בין חברתיות על בהתאם לתהליכי העבודה הבין חברתיים בארגון.

  • נתוני התשתית מנוהלים מרכזית ומופצים לחברות על פי בחירת מנהל הנתונים.
  • תנועה נוצרת בחברת המקור בפעולת משתמש רגילה.
  • בהתאם לכללים שמוגדרים במהלך היישום, נוצרות תנועות ההמשך, אחת או יותר באותה חברה ו/או בחברה אחות.
  • התנועות נוצרות בחברת האחות בסטאטוס טיוטה וממתינות לאישור.
  • המודול תומך בתנועות כספיות ולוגיסטיות, בהתאם לצרכי הלקוח.
  • ניהול הודעות שגיאה במידת הצורך ולוג של קישורים.
  • נתוני תשתית אחידים בכל החברות, מיצרים שפה אחידה ותומכים בדוחות רב חברתיים.
  • התנועות הבין חברתיות האוטומטיות חוסכות הקלדה ומצמצמות טעויות. הרישום נעשה תוך שמירה על הקשר בין תנועות המקור והיעד.
  •  

Let’s Collaborate

We’d love to hear from you

מעוניינים לדבר עם מחלקת השיווק והמכירות?
נשמח לעזור לכם, אנא מלאו פרטים וניצור איתכם קשר בהקדם.
לפניות טכניות – מרכז תמיכה

Skip to content