Amit group

  שם הארגון: קבוצת עמית תעשייה: שירותים לוגיסטיים לסחר בינלאומי (יבוא וייצוא) מוצרים ושירותים: מגוון שירותים ליצואן וליבואן: שירותי עמילות מכס, תובלה בינלאומית באוויר, בים וביבשה, בלדרות בינלאומית, ביטוח ימי ואווירי וממשק אינטראקטיבי באתר החברה באינטרנט. מספר עובדים בחברה: 220 אתר החברה: WWW.AMIT.CO.IL צורכי החברה מתן מענה לצרכים העסקיים של הלקוחות שיתוף מידע עסקי בין […]

Edwards Lifesciences (Israel) Ltd

שם החברה: Edwards Lifesciences (Israel) Ltd חברת בת ישראלית של חברה אמריקאית תעשייה: פיתוח ציוד רפואי מספר עובדים בחברה: 45 אתר חברת האם : www.edwards.com העברת שליטה בנושאי כספים לתוך החברה מחשוב תהליכי עבודה נוספים שלא היו ממוחשבים גישה וניהול מהירים ויעילים של כל התהליכים צורכי החברה העברת שליטה בנושאי כספים לתוך החברה מחשוב תהליכי […]

BEE group

שם הארגון: קבוצת עמית תעשייה: שירותים לוגיסטיים לסחר בינלאומי (יבוא וייצוא) מוצרים ושירותים: מגוון שירותים ליצואן וליבואן: שירותי עמילות מכס, תובלה בינלאומית באוויר, בים וביבשה, בלדרות בינלאומית, ביטוח ימי ואווירי וממשק אינטראקטיבי באתר החברה באינטרנט. מספר עובדים בחברה: 220 אתר החברה: www.amit.co.il צורכי החברה מתן מענה לצרכים העסקיים של הלקוחות שיתוף מידע עסקי בין המחלקות על בסיס תשתית […]